Regulamin świadczenia usług wynajmu
domków letniskowych „Nad Zatoką”

Definicje:

Właściciel – właściciel Domków letniskowych Igor Sawicki prowadzący działalność gospodarczą Lider Igor Sawicki z siedzibą w Pęczniewie, ul. Dąbrowska 15 NIP: 8281409439 REGON: 369226296

Nejemca – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna, a dokonała rezerwacji lub wynajmu Domku/ów letniskowych znajdujących się w Pęczniewie przy ul. Spacerowej 44, 99-235 Pęczniew

Regulamin:

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.06.2023. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów.

Regulamin ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznemu pobytu naszych gości.

Regulamin wynajmu dotyczy Domków letniskowych „Nad Zatoką” znajdujących się w Pęczniewie przy ul. Spacerowej 44 oferowanym przez firmę Lider Igor Sawicki z siedzibą przy ul. Dąbrowskiej 15, 99-235 Pęczniew, nr. NIP działalności: 8281409439.

  §1 Postanowienia ogólne

 1. Umowa dotycząca rezerwacji oraz wynajmu domku letniskowego zostaje zawarta w chwili, w której klient wpłaca zadatek, który wynosi pomnożoną kwotę 100 zł x liczba rezerwowanych domków x liczba rezerwowanych dób hotelowych (np. w przypadku rezerwacji 1 domku na 2 doby kwota zadatku wynosi: 100 zł x 1 domek x 2 doby = 200 zł), na numer konta wskazany poniżej. Pozostała część kwoty wraz z kaucją w kwocie 200 zł pobierana jest w dniu przyjazdu. Wpłata zadatku przez Najemcę oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin wynajmu. Zadatek należy wpłacić Właścicielowi na następujący numer konta: Lider Igor Sawicki, ul. Dąbrowska 15, 99-235 Pęczniew
  Bank Spółdzielczy Poddębice: 80 9263 0000 0002 5801 2000 0004

W tytule przelewu należy wpisać:

 • imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji
 • uzgodniony termin pobytu
 1. Pozostałą część kwoty za cały pobyt wraz z kaucją należy uregulować gotówką na miejscu przy odbiorze kluczy. Kaucja pobierana jest na czas pobytu, w wysokości 200 zł i stanowi zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja zwracana jest w dniu opuszczenia domku przez Najemcę, pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie Domku, jak i samego budynku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Najemcy kluczy do obiektu.
 2. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje całej szkody wyrządzonej Właścicielowi, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego
 3. Najem Domku ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemcy a zatem nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
 4. Umowa obejmuje wyłącznie najem Domku. Właściciel nie świadczy na rzecz Najemcy żadnych dodatkowych usług, tj. w szczególności usług hotelarskich, transportowych, turystycznych lub gastronomicznych.
 5. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także postanowień Regulaminu.

 §2 Rezerwacja i zasady płatności

Zapytania dotyczącego dostępności Domku można dokonać za pomocą:
a) formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.nad-zatoka.pl
b) drogą e-mailową na adres: jeziorskodomki@gmail.com
c) telefonicznie pod numerem: 503 502 626

 1. Wynajem dotyczy każdorazowo całego domku letniskowego dla maksymalnie 6 osób. Koszt pobytu za domek ustalany jest niezależnie od liczby osób.
  Minimalny czas wynajmu: 3 doby w sezonie wakacyjnym (maj, czerwiec, lipiec, sierpień), 2 doby poza sezonem
 2. Koszt pobytu obejmuje:
 • do użytku bieliznę pościelową
 • parking dla jednego samochodu
 • media tj. wodę i nieczystości
 • zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku wraz z tarasem
  Wyposażenie domków obejmuje m.in.:
  Klimatyzację z funkcją ogrzewania
  – Telewizor LCD z telewizją satelitarną
  – Sieć Wi-Fi
  – Stół z 5 krzesłami na tarasie
  – Prysznic
  – Lodówkę z zamrażalką
  – Płytę indukcyjną
  – Wyposażenie kuchni tj. zestaw garnków, przyborów kuchennych, patelnię, sztućce, kubki, szklanki, kieliszki, zestaw talerzy
  – Piekarnik
  – Czajnik elektryczny
  – Żelazko z deską do prasowania
  – Suszarkę
 1. W dniu wyjazdu pobierana jest opłata dodatkowa za zużycie energii elektrycznej w okresie wynajmu, w wysokości 1,50 zł za 1 kWh. Zużycie jest ustalane według odczytów z liczników prądu. Odczytu dokonuje Właściciel wraz z Najemcą w dniu zameldowania a następnie w dniu odjazdu.
 2. Opłata za cały okres wynajmu określana jest na podstawie cennika zamieszczonego na stronie www.nad-zatoka.pl lub poprzez telefoniczne uzgodnienie ceny pod numerem 503 502 626
 3. Rezerwację uważa się za dokonaną z momentem uznania na koncie Wynajmującego środków stanowiących kwotę zadatku

§3 Zasady najmu i zakwaterowanie

 1. Każdy z domków wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa w domkach rozpoczyna się o godzinie 15:00 dnia pierwszego, a kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie wyżej (tj. godz. 15:00)
 4. Przy pobraniu kluczy do domku/ów Najemca okazuje dokument tożsamości, umożliwiając przedstawicielowi Właściciela domków letniskowych potwierdzenie danych osobowych Najemcy.
 5. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom
 6. Większa liczba osób niż 6 może przebywać w domku i na terenie wyłącznie za zgodą Najemcy.
 7. Klient określa czas pobytu wynajmując domek i przyjmuje, że przez taki okres w nim pozostanie, za skrócenie czasu pobytu żaden zwrot płatności nie przysługuje.
 8. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych klientów.
 9. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie.
 10. Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zdeklarowanych podczas wynajmu. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż zadeklarowanej musi być poprzedzone zgodą właściciela.
 11. Zabrania się przebywania osób trzecich (nieobjętych rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach obecność takich osób musi być uzgodniona z właścicielem, co może skutkować poniesieniem dodatkowych opłat przez klienta.
 12. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 13. Nie akceptujemy zwierząt.

  §4 Zasady bezpieczeństwa na terenie obiektu

 1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. W przypadku wystąpienia usterek technicznych klient proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielom, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży niepełnoletniej na terenie obiektu odpowiada rodzic/opiekun.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany brakiem dostawy wody w linii zewnętrznej i brakiem dostępu prądu spowodowany awarią sieci energetycznej.
 4. Miejsce postojowe przy domku jest parkingiem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

§5 Użytkowanie domku podczas pobytu

 1. W okolicy domków obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 2. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 23:00 do 7:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 3. Obowiązuje zakaz organizowania:
  – imprez integracyjnych
  – wieczorów kawalerskich i panieńskich
  – urodzin
 4. Wydanie Domku następuje po podpisaniu umowy wynajmu i uiszczeniu opłaty za wynajem oraz kaucji, poprzez przekazanie kluczy oraz prezentację Domku i zapoznanie Najemcy z jego wyposażeniem.
 5. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. m.in. sprawdzić stan mebli, okien i szyb, telewizora, wyposażenia kuchni, kabiny prysznicowej, płyty indukcyjnej, lodówki i pozostałych urządzeń znajdujących się w domku.
 6. Zachowanie gości i osób korzystających z usług domków nie powinno zakłócać codziennego rytmu życia mieszkańców domków sąsiadujących. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług (łącznie z usunięciem z obiektu) Najemcy, który narusza tę zasadę.
 7. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania ognia otwartego.
 8. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Jedno miejsce parkingowe na domek jest wliczone w cenę. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie domków letniskowych.

§6 Obowiązki Najemcy

 1. Każdorazowo opuszczając domek Najemca powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Pojazdy samochodowe należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym.
 3. Każdorazowo przy wyjeździe z posesji Najemca powinien zamykać bramę wjazdową autopilotem.
 4. Domki należy przed opuszczeniem doprowadzić do stanu pierwotnego.
 5. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w domku, a także do zdania domku w stanie zastanym, co obejmuje przed zdaniem Domku w szczególności:
  – zdjęcie i złożenie bielizny pościelowej,
  – opróżnienie koszy na śmieci i popielnic,
  – przekazanie ewentualnej informacji o powstałych zniszczeniach,
  – umycie używanych naczyń, garnków i sztućców,
  – zdanie kluczy właścicielowi
  – pozamiatanie i zmycie mopem podłóg
  – uprzątnięcie terenu wokół wynajmowanego domku

Niedostosowanie się do powyższego skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania domku letniskowego.

 1. W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU BEZ ZDANIA GO WŁAŚCICIELOWI. Wyjątek od tej zasady należy uzgodnić z właścicielem.
 2. W przypadku gdy Najemca nie zwróci Domku do godz. 11:00 ostatniego dnia najmu Właściciel pobierze opłatę za kolejną dobę wynajmu.
 3. Klient zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń (klienta obowiązuje sprzątanie końcowe).
 4. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z ich winy.
 5. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności

§7 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Najemcy przetwarzane są przez Właściciela z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2008 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Lider Igor Sawicki z siedzibą w Pęczniewie, ul. Dąbrowska 15 NIP: 8281409439 REGON: 369226296
 3. Dane osobowe Najemcy przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji i wykonania umowy wynajmu.
 4. Podanie danych osobowych przez Najemcę jest dobrowolne jednak ich niepodanie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy uniemożliwia jej wykonanie.
 5. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 6. Informujemy, że dane osobowe Najemcy nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków;

Życzymy udanego pobytu!